Attīstības plāns 

Attīstības plāns 2020. - 2024. gadam