Saņemtais valsts vai pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums