Darba samaksas apmēru sadalījums

Saskaņā ar 24.08.2010. Ministru Kabineta ieteikumiem Nr.1 „Ieteikumi par amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritēriju un darba samaksas apmēra sadalījumā pa amatu grupām publiskošanu" publicējam informāciju par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām. 

Amatu grupa Amata nosaukums Mēnešalgas minimālais un maksimālais apmērs (EUR) Amatu vienību skaits
Vadītāji Valdes locekle, struktūrvienības vadītāji 360-1423 5
Speciālisti Medicīnas statistiķis, lietvedības speciālists, grāmatvedis, klientu pacientu reģistratori, medicīnas fiziķis, pavāri 397-850 6,95
Tehniskie dabinieki Sētnieki, apkopēji, pavāru palīgi, sanitāri 360-500 9,3
Ārstniecības personāls Ārsti 640-800 / par 1 slodzi/ 9
Aprūpes personāls ambulatorās medicīnas māsas 382-480 / par 1 slodzi/ 6,45
Funkcionālie speciālisti fizioterapeits, masieris, sterilizācijas tehniskais darbinieks 400-656 1,5