Pašvaldības aģentūra

Pašvaldības aģentūras 
“Saulkrastu medicīnas un 
sociālās  aprūpes centra” 
nolikums