Vēsturiskie dati:

Saulkrasti (līdz 1935. gadam Neibāde) dibināti 1823. gadā kā Vidzemes muižnieku peldvieta ar greznām vasarnīcām, kas 1914. – 1917. gadā tika nopostītas. Agrārās reformas laikā 1921. gadā valdība Saulkrastos iedalīja gruntsgabalus vasarnīcu apbūvei. 1935. gadā apvienoja Neibādi un Pēterupi un izveidoja Neibādes ciemu. Vēlākajos gados Saulkrastu teritorija vairākkārt mainījusies. 1991. gadā Saulkrastiem piešķīra pilsētas tiesības. 

1888.gadā tika uzcelta Saulkrastu doktorāta ēka, kuru Aleksandrs fon Pistolkorss dāvināja Pēterupes luterāņu draudzei ārsta vajadzībām. Ārsts fon Engelharts pieņēma darbā mājskolotājus, kuri ārsta mājas augšstāvā mācīja apkārtnes muižnieku un citu vietējo vāciešu bērnus. 1956.gadā skola iekārtojās jaunuzceltajā plašajā ēkā Smilšu ielā 1. Jaunākās klases turpināja mācīties iepriekšējā vietā – bijušā doktorāta mājā, kur 2000./2001.gadā tika veikts kapitālremonts. Pēc tā saglabājās tikai ēkas ārējais vēsturiskais veidols.......

Uz doto brīdi:Steidzamās medicīniskās palīdzības punktos veselības aprūpes pakalpojumus sniedz pacientiem, kuriem ir trauma, pēkšņa saslimšana vai hroniskas slimības saasināšanās, kas prasa steidzamu ārstniecības personu iejaukšanos, un nepieciešamā palīdzība pārsniedz primārās veselības aprūpes ārsta kompetenci