Sociālās aprūpes nodaļa

Irēna Goldiņa

Lietvede

Dace Kūdriņa

Sociālais darbinieks

Sandra Ērenfrīde

Sociālais aprūpētājs