Struktūra

Īpašuma struktūra:
PSIA ,,Saulkrastu slimnīca" vienīgais īpašnieks ir Saulkrastu novada dome. Saulkrastu novada domei pieder 100 % PSIA „ Saulkrastu slimnīca” kapitāla daļu. Dalībnieku sapulces lēmumus pieņem Kapitāldaļu turētājs. PSIA ,,Saulkrastu slimnīca" nav līdzdalības citās sabiedrībās. 

Struktūra