Trauksmes celšana

2019. gada 1. maijā spēkā Trauksmes celšanas likums ar mērķi Latvijā stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem. Likums definē, kas ir trauksmes cēlējs, kā varēs celt trauksmi, kā arī nosaka pamatprasības trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanai. Likumā noteiktas tiesības ikvienam iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu, izmantojot likumā paredzētos mehānismus. Trauksmes cēlēja pastkastīte atrodas Saulkrastu poliklīnikā, Ainažu iela -34, 1. stāvā pie ieejas poliklīnikā.

Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa