PA "Saulkrastu veselības unsociālās aprūpes centrs​" maksājumi, atskaitījumi un nodokļu maksājumi

PSIA "Saulkrastu slimnīca" maksājumi, atskaitījumi un nodokļu maksājumi