Pašvaldības aģentūras “Saulkrastu veselības un sociālās aprūpes centrs” 
ārstu komandai pievienojusies 
sertificēta narkoloģe - psihiatre Dr. Ilona Paegle. 

(Narkoloģiskā palīdzība ir specializēta un augsti kvalificēta profesionālā palīdzība alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu atkarības diagnostikā un ārstēšanā labprātīgi pēc viņu vēlēšanās.)

No 2024.gada 15.marta Dr. I.Paegle uzsāks ambulatoro pieņemšanu. 

Par pierakstu  zvanīt uz “Saulkrastu veselības un sociālās aprūpes centrs” reģistratūru pa tālruni 67952700.  

Dr. I.Paegle sniedz arī narkologa un psihiatra atzinumus. 
(Psihiatra atzinums un narkologa atzinums ir slēdziens par veselības stāvokļa atbilstību noteiktiem darbiem saistībā ar obligātajām veselības pārbaudēm nodarbinātajiem, vai noteiktu tiesību iegūšanai, piemēram, ieroča nēsāšanas un glabāšanas atļaujas saņemšanai, transportlīdzekļa vadīšanai, kā arī slēdziens piemērotībai dienestam Zemessardzē, bāriņtiesas kompetencē esošu jautājumu risināšanai, darbam civilajā aviācijā u.c.)