Pašvaldības aģentūra

Pašvaldības aģentūras 
“Saulkrastu medicīnas 
un 
sociālās  aprūpes centra” 
nolikums