Projekti

Aktuālie projekti

29.06.2020.
Šī gada jūnijā ir noslēgušies remontdarbi PSIA “Saulkrastu slimnīca” dienas stacionāra telpās. Pēc remonta telpas ir kļuvušas ērtākas, mūsdienīgākas, ir nomainīti radiatori, uzlabota medicīnas personāla izsaukšanas sistēma, nomainīta apgaismojuma sistēma, veikti uzlabojumi ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmā, uzstādīta ventilācijas sistēma, veikti uzlabojumi ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmā, telpas ir labāk piemērotas personām ar kustību traucējumiem, telpām ir nomainītas durvis, kā arī īstenoti citi interjera risinājumi. Esam ļoti apmierināti ar rezultātu un ceram, ka tas iepriecinās arī mūsu klientus. Projektētājs: SIA “Arhitektes I.Kalveles birojs” Vienkāršotās rekonstrukcijas darbus veica: SIA “FF” Vienkāršotas rekonstrukcijas darbi tika veikti projekta “Veselības aprūpes infrastruktūras attīstība Saulkrastu slimnīcā” (projekta identifikācijas numurs 9.3.2.0/18/I/021) ietvaros. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu (9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" trešās projektu atlases kārtas ietvaros).

31.03.2020.
Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu slimnīca” īsteno projektu “Veselības aprūpes infrastruktūras attīstība Saulkrastu slimnīcā” (projekta identifikācijas numurs 9.3.2.0/18/I/021). Projekts tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" trešās projektu atlases kārtas ietvaros. Gada sākumā tika veikts iepirkums par atjaunošanas darbiem dienas stacionāra telpās, šos darbus veiks būvniecības uzņēmums SIA “FF”. Būvdarbus paredzēts pabeigt š.g. jūnijā.

27.12.2019.
Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu slimnīca” īsteno projektu “Veselības aprūpes infrastruktūras attīstība Saulkrastu slimnīcā” (projekta identifikācijas numurs 9.3.2.0/18/I/021). Projekts tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" trešās projektu atlases kārtas ietvaros. Gada nogalē ir pabeigta projektā paredzēto medicīnas iekārtu iegāde. Kopumā iegādātas astoņas iekārtas – okulista, LOR, kardiologa kabinetiem, rentgena kabinetam, kā arī atsevišķas iekārtas SMPP un dienas stacionāra pakalpojumu uzlabošanai. Piemēram, turpmāk redzes pārbaudes varēs veikt ar bezkontakta metodi, tai skaitā arī zīdaiņiem un maziem bērniem. LOR kabinetā būs iespējams veikt precīzākas dzirdes pārbaudes, ko nodrošinās ar jaunā audiometra palīdzību. Turpmāk būs iespējams veikt EHO sirds un asinsvadu izmeklējumus, jo ir iegādāta EHO zonde šādu izmeklējumu nodrošināšanai kardioloģijā. Būtiski tiks uzlabota rentgena izmeklējumu kvalitāte, jo ir nopirkts digitālais detektors iestādē jau esošās rentgena iekārtas digitalizācijai. 2020. gadā plānojam veikt vienkāršotas atjaunošanas darbus dienas stacionāra telpās. Projektu paredzēts īstenot līdz 2020. gada 30. jūnijam.

30.09.2019.
Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu slimnīca” īsteno projektu “Veselības aprūpes infrastruktūras attīstība Saulkrastu slimnīcā” īstenošanu (projekta identifikācijas numurs 9.3.2.0/18/I/021). Projekts tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" trešās projektu atlases kārtas ietvaros. 
Šobrīd noslēguma fāzē ir projektēšana dienas stacionāra telpu vienkāršotai atjaunošanai un norisinās atkārtots iepirkums par medicīnas iekārtu iegādi. Pēc projektēšanas darbu pabeigšanas tiks veikta iepirkuma procedūra dienas stacionāra telpu vienkāršotai rekonstrukcijai. 
Projektu paredzēts īstenot līdz 2019. gada 31. decembrim. 

28.06.2019.
Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu slimnīca” īsteno projektu “Veselības aprūpes infrastruktūras attīstība Saulkrastu slimnīcā” īstenošanu (projekta identifikācijas numurs 9.3.2.0/18/I/021). Projekts tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" trešās projektu atlases kārtas ietvaros. 
Šobrīd projekta vajadzībām tiek veikta projektēšana dienas stacionāra telpu vienkāršotai atjaunošanai un ir izsludināts iepirkums par medicīnas iekārtu iegādi. Plānots, ka šis iepirkums (atklāts konkurss) tiks pabeigts š.g. jūlijā vai augustā. 
Projektu paredzēts īstenot līdz 2019. gada 31. decembrim. 

19.03.2019.
Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu slimnīca” īsteno projektu “Veselības aprūpes infrastruktūras attīstība Saulkrastu slimnīcā” īstenošanu (projekta identifikācijas numurs 9.3.2.0/18/I/021). Projekts tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" trešās projektu atlases kārtas ietvaros. 
Projekta ietvaros ir nopirkti pieci datori ar programmatūru un šobrīd tiek gatavota dokumentācija iepirkumam par iekārtu iegādi un tiek veikta projektēšana dienas stacionāra telpu vienkāršotai atjaunošanai. 
Projektu paredzēts īstenot līdz 2019. gada 31. decembrim. 

27.12.2018.
Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu slimnīca” 2018. gada decembrī ir noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Veselības aprūpes infrastruktūras attīstība Saulkrastu slimnīcā” īstenošanu (projekta identifikācijas numurs 9.3.2.0/18/I/021). Projekts tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" trešās projektu atlases kārtas ietvaros. 
Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru. Projekta ietvaros paredzēta iekārtu un datoru iegāde dienas stacionāram, SMPP, rentgena kabinetam un ārstiem – speciālistiem un vienkāršota atjaunošana vairākās dienas stacionāra telpās. Gan projektā paredzēto iekārtu iegāde, gan dienas stacionāra telpu vienkāršotā atjaunošana uzlabos veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību iestādes klientiem, tai skaitā sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotajiem.
Projekta darbības daļēji ir saistītas ar neatliekamās medicīniskās palīdzības un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu četrās prioritārajās veselības jomās – sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu (sakot no perinatālā un neonatālā perioda) aprūpes un garīgās veselības aprūpes jomā. 
Projekta rezultātā veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanai ir nopirkti 5 datori un tiks nopirktas 8 medicīnas iekārtas, ka arī tiks veikta vienkāršota atjaunošana 10 telpās dienas stacionārā. Projekta kopējās izmaksas sastāda 139 405,00 EUR, ERAF atbalsta summa 118 494,25 EUR. Projektu paredzēts īstenot līdz 2019. gada 31. decembrim.